H..S : ROTARY TABLE

ÜRÜN AÇIKLAMASI

COLOMBO FILIPPETTI spa serisinin H .. S serisinin döner manipülatörleri, giriş homojen dönme hareketini, döner çekme ve yuvarlamanın tipik hareketlerine, yani döner aralıklı harekete ve doğrusal alternatif harekete dönüştüren eşlenik çift-kam mekanizmalarıdır.